Phago'rub SPS, 500 ml z dozatorjem

5,14€
-
+
 • Oznaka izdelka:
  C65057

ANTISEPTIČNA HIDROALKOHOLNA RAZTOPINA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

PHAGO'RUB SOLUTION SPS ima antiseptični učinek s širokim spektrom delovanja. Koža sredstvo odlično prenaša, ker nanjo vpliva vlažilno in negovalno. Izdelek je v skladu z novo biocidno direktivo brez barve in brez vonja, ne vsebuje pa tudi fenoksietanola in ne parabenov.

 

Indikacije

Hidroalkoholna raztopina PHAGO'RUB SOLUTION SPS :

 • uporabljamo za hitro in pogosto dezinfekcijo rok;
 • izdelek ne nadomešča umivanja rok, kadar so roke umazane;
 • lahko ga uporabimo po higienskem umivanju rok, vendar moramo roke prej natančno osušiti.

 

Navodila za uporabo

Sredstvo je v obliki hidroalkoholne raztopine, pripravljeno za takojšnjo uporabo.

Higiensko razkuževanje rok: na dlan s pomočjo dozatorja nanesemo 3 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS (2 brizga dozatorja). Razkužilo vtremo v kožo v 30 sekundah, v skladu s protokolom za higiensko razkuževanje rok. Na koncu rok ne spiramo.

Kirurško razkuževanje rok:  na dlan s pomočjo dozatorja nanesemo 2 x 3,0 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS (2 x 2 brizga dozatorja). Razkužilo vtiramo v kožo 2 x 45 sekund v skladu s protokolom za kirurško razkuževanje rok. Rok ne spiramo.

Deklaracija izdelka

Varnostni list: 
PRENOS

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo

Sredstvo je v obliki hidroalkoholne raztopine, pripravljeno za takojšnjo uporabo.

Higiensko razkuževanje rok: na dlan s pomočjo dozatorja nanesemo 3 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS (2 brizga dozatorja). Razkužilo vtremo v kožo v 30 sekundah, v skladu s protokolom za higiensko razkuževanje rok. Na koncu rok ne spiramo.

Kirurško razkuževanje rok:  na dlan s pomočjo dozatorja nanesemo 2 x 3,0 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS (2 x 2 brizga dozatorja). Razkužilo vtiramo v kožo 2 x 45 sekund v skladu s protokolom za kirurško razkuževanje rok. Rok ne spiramo.

Sestava

Antiseptična hidroalkoholna raztopina vsebuje: alkohol (720 mg/g), vodo, premaščevalce, vlažilna sredstva in sredstva za zgoščevanje. Izdelek je brez barve,brez vonja, brez parabenov in brez fenoksietanola.

Fizikalno - kemijske lastnosti

 • izgled:     brezbarvna tekočina brez vonja
 • skladiščenje:         med +5oC in +35o

Mikrobiološke lastnosti

 • EN 1500, EN 12791 baktericidno delovanje, higiensko razkuževanje rok;
 • EN 14348 tuberkulocidno delovanje
 • EN 1275, EN 1650 fungicidno delovanje
 • EN 13624 fungicidno delovanje
 • EN 13727 baktericidno delovanje
 • Virucidno delovanje v skladu z EN14476, deluje tudi proti virusu Vaccinia, Herpesvirusu in Rotavirusu, HAdenovirus, Coronavirus (SARS), Norovirus, Influenza virus (H5N1) in Poliovirusu, BVDV.

 

Opozorila pri uporabi: GHS02, GHS07. NEVARNO.                     

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Varnostni listi so dostopni na naši spletni strani www.iris.si.

 

Ponujamo vam

brezplačno poštnino nad 20€

Zagotavljamo vam

prijazen odnos

Garantiramo vam

varen nakup