DERMANIOS SCRUB CG z dozat., 500 ml (12kos v kart)

4,67€
-
+
  • Oznaka izdelka:
    2082522UZ

ANTISEPTIČNO MILO ZA DEKOLONIZACIJO TELESA V PRIMERU OKUŽBE Z MRSA ALI DRUGIMI MULTIREZISTENTNIMI BAKTERIJAMI

Indikacije: Antiseptično milo je priporočeno za dekontaminacijo telesa v primeru okužbe z MRSA ali drugimi multirezistentnimi bakterijami. Primerno je tudi za higiensko umivanje rok.

 

Zaprt izdelek je uporaben 3 leta od datuma proizvodnje, odprt pa 6 mesecev od začetka uporabe.

 

Deklaracija izdelka

Sestava: Klorheksidin diglukonat 1,6% kot aktivna snov, alkilpoliglikozidi in gliceridni kaprilat kot milne komponente, dodatki, v skladu s francosko farmakopejo.

Mikrobiološke lastnosti: Klorheksidin učinkuje na bakterijsko celico z vrsto citoloških in fizioloških sprememb, v šestih stopnjah povroči smrt bakterije: kloheksidin se zelo hitro veže na bakterijsko celico, na površini celične membrane se adsorbira na komponente, ki vsebujejo fosfor, preide preko celične stene, ker vpliva na mehanizme prehoda, pritegne ga citoplazemska membrana, uničuje citoplazemske sestavine z nizko molekulsko maso in inhibira nekatere encime, na koncu povzroči precipitacijo plazme. Izdelek v skladu z evropsko zakonodajo ni klasificiran kot zdravju ali okolju nevaren. 99,9% je biorazgradljiv. DERMANIOS SCRUB CG skladno z evropsko farmakopejo, III. Izdaja, 5.1.3 »Antiseptic preparations«, učinkuje baktericidno (NF EN 1040, EN 13727, EN 1499), fungicidno (EN 1275, EN 1650) in virucidno (EN 14476 proti HCV, Herpes virusu, RSV) v 30 sekundah.

Izdelek je v skladu s standardom EN 13727 učinkovit na MRSA, VRE in ESBL.

Fizikalne lastnosti

  • Viskozno tekoče milo,
  • pH pri 20o C: pribl. 5.1
  • gostota pri 20oC: 1.01
  • skladiščenje pri temperaturi med 5 in 30°C.

Toksikološke lastnosti

Pri razredčenju na 5 – 10% izdelek ni fizikalno kemijsko nevaren, ni nevaren za zdravje v skladu z direktivo 1999/45/EC, niti ni  nevaren za okolje v skladu z direktivo 99/45/EC. Zaščita dihal ni potrebna, izogibati se moramo le stiku z očmi.

Opozorila pri uporabi

POZOR. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje.  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Pri izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite Center za zastrupitve ali zdravnika. Hraniti pri temperaturi od 5ᵒC do 30ᵒC. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali  odstranjevalcu odpadkov. Izdelek je biocid PT1. Za poklicno uporabo.

Varnostni list: 
PRENOS

 

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo

Higiensko umivanje in dezinfekcija rok:

Najprej roke in podlakti navlažimo, v dlan zlijemo odmerek 3 ml DERMANIOS SCRUB CG (dva pritiska dozatorja), umivamo 30 sekund, na koncu roke in podlakti skrbno speremo in osušimo.

Dekolonizacija telesa:

Uporabimo enak postopek. Količino tekočega mila prilagodimo pacientu. Milo naj učinkuje 30 sekund, nato ga skrbno speremo in kožo osušimo.

Ponujamo vam

brezplačno poštnino nad 20€

Zagotavljamo vam

prijazen odnos

Garantiramo vam

varen nakup