KOŠARICA Small_basket 0 artiklov (0,00 €) Arrow_down_white
Phone_badge
Brezplačna pomoč
080 30 40
Ident: 2082.522
DERMANIOS SCRUB CG, 500 ml z dozatorjem
Redna cena:
6,20 €
Spletna cena:
6,20 €
V košarico
OPIS IZDELKA


Izdelek je antiseptično milo za dekolonizacijo telesa v primeru okužbe z MRSA ali drugimi multirezistenčnimi bakterijami (ESBL, VRE...), ki povzročajo bolnišnične okužbe.
Značilnosti izdelka:
  • Izdelek vsebuje klorhexidin diglukonat.
  • Uporabljamo ga za čiščenje in razkuževanje rok, celega telesa in lasišča.
  • Najprej kožo navlažimo. Primerno količino antiseptičnega mila nanesemo na telo, telo milimo 30 sekund in pazljivo speremo z vodovodno vodo. Kožo dobro osušimo.
  • Dodane so komponente, ki ščitijo kožo.
  • Izdelek je uporaben 3 leta od proizvodnje v zaprti plastenki, od odprtja pa 6 mesecev.
  • Izdelek v skladu z evropsko zakonodajo ni klasificiran kot zdravju ali okolju nevaren.
  • Je 99,9 % biorazgradljiv.

Vsebina: 500 ml
Plastenka z dozatorjem
 
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 3; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 
danger web
POZOR
 
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P309 + P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P401 Hraniti pri temperaturi od +5 °C do +30 °C.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Pictogram_truck
Ponujamo vam
brezplačno poštnino nad 20€
Pictogram_lock
Garantiramo vam
varen nakup
Pictogram_group
Zagotavljamo vam
prijazen odnos
Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah