KOŠARICA Small_basket 0 artiklov (0,00 €) Arrow_down_white
Phone_badge
Brezplačna pomoč
080 30 40
Ident: 1644.363
ANIOSGEL 85 NPC, 500 ml z dozatorjem
Redna cena:
6,49 €
Spletna cena:
6,49 €
V košarico
OPIS IZDELKA


Aniosgel 85 NPC je namenjen razkuževanju rok v zahtevnih pogojih.
Razkužilo je primerno za higiensko in kirurško razkuževanje rok in združuje nekaj lastnosti, ki ustrezajo temu namenu:
  • je tiksotropna tekočina, kar pomeni, da je bolj viskozno (teče kot olje), ko ga nanašamo na roke, ko pa ga v roke vtremo, pod strižno napetostjo, se popolnoma utekočini in teče kot voda. Pri nanašanju tako preprečimo kapljanje po tleh pri vtiranju razkužila pa vseeno dosežemo dobro omočenje rok;
  • razkužilo je mešanica alkoholov. Skupna vsebnost alkohola je 85%, kar pomeni zelo dobro učinkovitost proti mikroorganizmom, še posebej virusom. Je edini izdelek na trgu, ki na Poliovirus učinkuje že v 30 sekundah;
  • glavna sestavina izdelka je etanol, ker je ugotovljeno, da etanol mnogo manj penetrira čez kožo kot propanol, torej je uporabniku prijaznejši. Vsebuje pa tudi še propanol;
  • razkužilo je brez barve in vonja. Biocidna direktiva EU 98/8, ki je bila v Sloveniji implementirana jeseni 2006, priporoča za razkužila brez barve in vonja, ker so to potencialni alergeni, nič pa ne doprinesejo k učinkovitosti izdelka;
  • izdelek je v skladu z našo zakonodajo registriran kot biocid;
  • razkužilu so v formulaciji dodane tudi sestavine, ki ščitijo kožo, kot npr. bisabolol, etoksidiglikol oleat in podobne, zato razkužilo za kožo ni agresivno. Da je uporabniku prijazno in ima dober »compliance«, je v študiji dokazal tudi dr. Pitet iz Ženevske bolnice, ko je primerjal različna razkužila.

Vsebina: 500 ml
Plastenka z dozatorjem

Flam. Liq. 2; H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.

flammable webdanger web
NEVARNO


H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.


Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Pictogram_truck
Ponujamo vam
brezplačno poštnino nad 20€
Pictogram_lock
Garantiramo vam
varen nakup
Pictogram_group
Zagotavljamo vam
prijazen odnos
Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah